© Lorem ipsum dolor 2012
Hoe werk ik ?
Ik werk volgens de laatste methoden op het gebied van klanktherapie en fonoforese ( stemvorktherapie ), waarbij gebruik wordt gemaakt van klankschalen, klankstaven en stemvorken. Deze werkwijze is zeer exact, door het gebruik maken van precieze frequenties, intervallen en drieklank ( akkoord ) -combinaties van meerdere klankschalen en hun werking. Daarnaast is mijn methode gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. De klankschalen worden op drie plaatsen met het lichaam verbonden: boven het hoofd, op de buik en tussen de voeten. Samen gespeeld vormen ze zo een harmonische drieklank die afhankelijk van de verschillende toon-combinaties een verschillende harmoniserende werking hebben. Het hoofd houdt verband met het denken, de buik met het voelen en het onderlichaam met het willen. Bovendien correspondeert de drieklank zelf, die is opgebouwd uit een grondtoon met daarboven een terts en een kwint, in zijn opbouw met de gehele mens: - grondtoon spreekt het fysieke lichaam en de vitaliteit aan en daarmee de wil, het doen. - terts spreekt de dynamiek binnen( innerlijk )/buiten ( omgeving ) aan en daarmee het voelen. - kwint spreekt het zelfsturend vermogen aan, de ik-organisatie en daarmee het denken. Elke behandeling is bovendien afgestemd op en vindt plaats in overleg met de te behandelende persoon of zijn ouder(s)/begeleider(s). Oud en nieuw Met klem wil ik benadrukken dat er niets “zweverigs” , Oosters of “vaags” is aan deze vorm van klanktherapie. Ik werk op een bij onze huidige tijd passende, lichaamsgerichte wijze, aan het op een gezonde manier in het lichaam aanwezig zijn en zo jezelf en je lichaam bewust, kunnen ervaren. Dit bewustzijn blijkt in toenemende mate voor steeds meer mensen in het westen belangrijk te zijn. Een klankmassage maakt de unieke ver- houding die jij met je lichaam hebt heel concreet ervaarbaar! Ik werk dus, nogmaals, niet aan het ontstijgen van het lichaam! Oftewel: van het lichaam weg, zo werden klankschalen in het Oosten vaak gebruikt tijdens allerlei oude rituelen en meditaties. Op deze wijze bleef het lichaam “ont-ikt” achter. De persoonlijke en de lichamelijke ervaring waren uit het bewustzijn verdwenen. Door het ontbreken van Ik-bewustzijn is de persoon op deze manier vatbaar voor allerlei invloeden van binnen en buiten zichzelf, zonder hier zelf actief sturend in aanwezig te zijn. “Ik” werd in deze Oosterse visie vaak gelijk gesteld aan “ego” . In de huidige tijd moet de mens juist het verschil tussen””ego” en Ik gaan ervaren. Het eerste houdt hem gevangen in allerlei zaken die hij denkt nodig te hebben, het tweede geeft hem vrijheid en zelfsturing en maakt hem sociaal in de omgang met anderen. De klanktherapie maakt het lichaam juist ontvankelijk voor het autonome en zelfsturende Ik zodat het een prettig en gezond “voertuig” voor en van jezelf kan zijn, en met behulp waarvan je je in het dagelijks leven goed kan uitdrukken en besturen. De grenzen die we in en aan ons fysieke lichaam ervaren zijn hierbij helpend. Drie en vierledige analyse Tijdens de intake maken we samen met u een drieledige en vierledige analyse. Wat is dat? Drieledige analyse; hierbij gaat gaat het er om samen zicht te krijgen op: - welke gedachten, gevoelens en wils-impulsen bepalend zijn voor u. Bij het uit balans zijn overheersen er altijd één of twee van deze gebieden, die hun fysieke weerslag hebben. De klankmassage zorgt ervoor dat er een nieuwe balans kan worden gevonden. Vierledige analyse; hierbij kijken we samen naar hoe het gesteld is met uw: - fysieke toestand. - uw vitaliteit. - de relatie met uw binnen-en buitenwereld en de dynamiek hierin. - de ik-organisatie/zelfsturend vermogen, de ervaring van jezelf. Op al deze gebieden brengt de klankmassage bewustzijn, kracht en hervonden balans.. Hersengolf frequenties Het veranderen van hersengolf activiteit middels klankbuizen en stemvorken vormt ook een onderdeel van mijn praktijk. Veel mensen hebben tegenwoordig in toenemende mate een hersengolf activiteit van meer dan 14 Hrz ( Herz=trillingen per seconde ), deze hersengol- ven noem je Beta-golven. Dit leidt concreet tot heel druk gedrag/stress/onrustige slaap etc. Uit recent onderzoek bij kinderen met de diagnose ADHD blijkt dat via een hersenscan een enorme piek te zien is in deze Beta-golf activiteit. De werking van Alfa-golven ( van 9-14 Hrz ) is bij deze kinderen veel minder actief. Deze zijn verantwoordelijk voor een normale, ontspannen focus en ook nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen leren. Theta-golf activiteit ( frequenties tussen 4-9 Hrz ) is eveneens laag. Deze frequenties zijn b.v. nodig voor het afbreken van stress-hormoon. Tot slot ontbreekt bijna geheel de Delta-golf activiteit ( 0,5-4 Hrz ), hierdoor komen we op een heel diep niveau tot rust, ook tijdens de slaap gebeurd dit. Bij mensen met chronische vermoeidheidsklachten blijkt, na metingen tijdens het slapen, dat ze niet meer in een Delta-hersengolf ritme komen. Deze mensen zijn overdag vaak, meer dan gezond, actief. Tevens ontbreekt meestal een bewuste eigen lichaamsbeleving en ook de eigen ik-sturing is gering. Door het gebruik van twee klankstaven of stemvorken met een verschil van 5, 8 en 3 Hrz, worden achtereenvolgens: Alfa-,Theta en Delta-golven gegenereerd in de hersenen en kan er weer ontspanning en lichaamsbesef ontstaan. Een klankmassage met klankschalen leidt vervolgens tot een verdere verdieping: meer ontspanning, lichaamsbesef, balans en ik-beleving. - Voor verdere vragen of een gratis behandeling kunt u contact opnemen via de contact-link.